Deze week in de kerk:

Donderdagmiddag:
Graag ga ik als uw dominee persoonlijk met u in gesprek.
Datum:       Iedere donderdagmiddag
Plaats:        Predikantskamer in Grote Kerk
Tijd:            Van 14.00 uur tot 15.00 uur
Onderwerp:   Alles dat onder het genot van een kop thee ter tafel kan komen

Vrijdagavond
Ter voorbereiding op het weekend vieren we elke vrijdag met elkaar de maaltijd in P.K. de Swaen, als een soort Erev Shabbat.

U bent allen elke vrijdag van harte welkom vanaf 18.00 uur om rond 18.15 uur aan tafel aan te schuiven (aanvang maaltijd). Ook kinderen natuurlijk van harte welkom.
De maaltijd begint met een kort liturgisch moment en daarna eten we samen en bespreken we met elkaar, wat ter tafel komt. Uw bijdrage is 4 euro per persoon, 2 euro per kind, maximaal 10 euro per gezin.
Graag uiterlijk donderdag 17.00 uur even opgeven bij Christine Vreeswijk:
e-mail of 06-18167991.
Ingang aan de Nieuwehaven.
* mocht u een allergie hebben of zich aan een bepaald dieet houden, geef het gerust even door.

Geplaatst in Berichten | Een reactie plaatsen

Kerkbrief 874 voor zondag 17 februari 2019

Van harte welkom bij de dienst in P.K. de Swaen om 10.00 uur. Gastvoorganger is onze oud-predikant ds. Juup van Werkhoven-Romeijn.

  • Zondag gaat het over de zee. De collecte is bestemd voor pastoraat onder zeevarenden en we zingen gezang 467 uit het oude liedboek, geliefd onder zeevarenden, met dat mooie refrein: ‘O wil verhoren onze bee, voor hen die zijn in nood op zee’. De evangelielezing gaat ook over de zee. Jezus stuurt zijn leerlingen in een boot de zee op, naar de overkant. Er is een sterke tegenwind, ze komen niet vooruit. Er gaat een enorme dreiging uit van het water. Je kunt je leven zien als een scheepje op de levenszee. Een schip dat op weg is naar een veilige haven, maar onderweg de nodige stormen moet doorstaan. Kwetsbaarheid, angst en vertrouwen, daarover gaat het zondag.

Deze week geen kinderkerk, volgende week weer.


Na de dienst volgende week vertrekken degenen die dat willen weer voor de Pelgrimswandeling, de derde dit keer. Ook deze wandeling belooft weer een heel mooie wandeling te worden.

 

Kerkbrief openen: klik hier

Geplaatst in Diensten, Kerkbrieven | Een reactie plaatsen

Kerkbrief 873 voor zondag 10 februari 2019

Van harte welkom bij de dienst om 10.00 uur in P.K. de Swaen. Voorganger is onze eigen predikant ds. Mirjam Koole:

  • We luisteren vandaag naar de woorden van apostel Paulus.
    In 50 na Christus schrijft hij een brief aan de christenen van Galaten.
    In die tijd vond er in Jeruzalem een belangrijk concilie plaats,
    een soort kerkvergadering, waarin gesproken werd over de plaats en rol van de wet. In een brief komt Paulus met zijn bijdrage.
    Ds. Mirjam Koole

Er is ook kinderkerk en oppas voor de kleinsten.

Kerkbrief openen klik hier

Geplaatst in Berichten | Een reactie plaatsen

Vrijwilligers bedankt!

Zaterdagochtend werden de vrijwilligers van de hele gemeente Edam-Volendam bedankt middels een vrijwilligersontbijt. Bij binnenkomst viel onze blik direct op de spreuk van ‘Loesje’.
De aanwezigen werden gezien als vertegenwoordigers van alle vrijwilligersorganisaties. Burgemeester Lieke Sievers bedankte alle vrijwilligers voor hun inzet. Ze verzocht de dank over te brengen naar alle andere vrijwilligers binnen hun organisatie. De zaal van de PX in Volendam was geheel gevuld met genodigden.

Aan de hand van het onderstaande gedicht van Hieronymus van Alphen toonde zij ons wat vrijwilligerswerk inhoudt (met nadruk op de laatste strofe):

Het goede voorbeeld  

Vader leeft met onze moeder
altoos vergenoegd en blij,
o Hoe lieven zij elkander,
nimmer knorren zij als wij.

Toont er één iets te verlangen,
dan zegt de ander: dat is goed!
Moeder is het best tevreden,
als zij iets voor vader doet. 

Vader poogt altoos te weten
wat de wensch van moeder is;
En het geen haar mogt verveelen,
geeft aan vader droefenis. 

Vader gaf de beste perzik
laatst aan moeder met een zoen;
Hij wou zelf er niet van eeten:
Klaartje, zouden wij dit doen? 

Liefste zusje, liefste broertjes
o het strekt ons tot verwijt,
Dat wijd ik wijls zo krakkeelen;
ach gij weet niet  hoe ‘t mij spijt. 

Komt, mijn liefjes, laat ons leven
tot elkanders nut en vreugd!
Laat ons pogen na te volgen
vaders liefde en moeders deugd. 

Daar alleen kan liefde woonen,
daar alleen is ‘t leven zoet,
Waar men, blij en ongedwongen,
voor elkander alles doet.

Geplaatst in Berichten | Een reactie plaatsen

Kerkbrief 872 voor zondag 3 februari 2019

Hartelijk welkom bij de dienst op zondag 3 februari om 10.00 uur in P.K. de Swaen.
Voorganger is onze eigen predikant ds. Mirjam Koole. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal.

In de fijne oecumenische dienst van vorige week, kwam de essentie van de geloofspraktijk aan de orde: eenheid en samenwerking in het licht van een verbonden wereld.
Aankomende zondag sluiten we hierop aan. We lezen het verhaal van Jezus in de Tempel
(Johannes 2: 13-25) en staan stil bij Jezus’ diepe gedrevenheid en bij zijn uitspraak: Laat de kinderen tot mij komen.

Met het delen van brood en wijn symboliseren we onze verbondenheid met God, en vormen we samen een teken van ons verlangen naar een verbonden wereld.
U bent allen van harte welkom in deze dienst. Er is deze week geen kinderkerk.
Een hartelijke groet, Mirjam Koole

Kerkbrief openen klik hier
Kerkbriefredacteur: Ria van Saarloos

Geplaatst in Berichten, Kerkbrieven | Een reactie plaatsen

Oecumenische viering in de RK St. Nicolaaskerk – 27 januari

Oecumenische viering dd 27 januari 2019 in St. Nicolaaskerk Edam.
Raad van kerken.
Voorgangers ds. Mirjam Koole en diaken Thom van der Woude
Met medewerking van het Marker Mannenkoor
Organist Jan van Ginkel

Een impressie (op afstand)
mvg Arie

Geplaatst in Fotoalbums | Een reactie plaatsen

Oecumenische viering in R.K. Nicolaaskerk 27 januari 2019

Hartelijk welkom bij de oecumenische viering ‘Week van gebed voor de eenheid van Christenen’. De dienst begint om 10.00 uur en is in de R.K. Nicolaaskerk aan de Voorhaven.

Afgelopen week heeft u de folder en envelop van de Actie Kerkbalans waarschijnlijk bij u in de bus gekregen. Het antwoordenvelopje wordt komende week bij u opgehaald. Zorgt u dat het klaar staat, zodat degene die het ophaalt niet nog een keer hoeft te komen?

Na de dienst vertrekt de groep wandelaars voor het vervolg (tweede etappe) van de pelgrimstocht ‘Wandelend naar Santiago’. Om 12.15 uur vertrek vanaf het busstation. Bus 314 naar CS, daarna tram 2. Wie wil kan aansluiten. Het belooft een prachtige wandeling te worden van plm 8 km.
Aanmelden kan bij Dodo via e-mail of 0620603627.

Liturgie openen klik hier
Kerkbrief openen klik hier
Kerkbriefredacteur: Nel Eijk

Geplaatst in Berichten, Kerkbrieven | Een reactie plaatsen

Venster februari 2019

Geplaatst in Venster | Een reactie plaatsen

Kerk op Wintersport

Zeeeeer goede sneeuw……. erg gezellige ploeg….. Kortom …… het is SUPER! KoW 2019
Foto en tekst aangeleverd door Jan Schoute

Geplaatst in Activiteiten, Berichten | Een reactie plaatsen

Kerkbrief 870 voor zondag 20 januari 2019

Hartelijk welkom bij de dienst om 10.00 uur in P.K. de Swaen. Gastvoorganger is ds. Rieks Hoogenkamp.
De Wintersporters zijn vrijdagavond vertrokken naar Oostenrijk. En vanochtend goed aangekomen.

Liturgie openen klik hier
Kerkbrief openen klik hier
Kerkbriefredacteur: Ed Broeze

Geplaatst in Berichten, Kerkbrieven | Een reactie plaatsen

Dienst op 13 januari 2019 met ds. Engele Wijnsma

Een volle kerk met oud-predikant Engele Wijnsma over gothiek, licht en ruimte. Tekst en foto’s: AvG

Geplaatst in Diensten, Fotoalbums | Een reactie plaatsen