Op de Thee bij de Dominee

Graag ga ik als uw dominee persoonlijk met u in gesprek.

datum:           iedere donderdagmiddag
plaats:            predikantskamer Grote Kerk
tijd:                 van 14.00 uur tot 15.00 uur

onderwerp:   alles dat onder het genot van een kop thee ter tafel kan komen

Geplaatst in Berichten | Een reactie plaatsen

Kerkbrief 823 voor zondag 25 februari 2018 – 2e zondag in 40-dagentijd

Zondag 25 februari bent u van harte welkom in de dienst om 10.00 uur in P.K. de Swaen.

“Wie ooit weleens in de bergen heeft gewandeld weet dat er op toppen van bergen vaak kruizen staan. Waar mensen hun naam inkerven om aan te geven dat ze de top hebben gehaald. Het kruis symboliseert de verbinding van de aarde met de hemel. Vandaag gaat het over die verbinding. Over de manier waarop wij aardse mensen ons ten diepste met het hemelse verbonden kunnen voelen. We lezen twee verhalen uit de Bijbel waarin van een bijzondere ontmoeting op een berg sprake is. De berg als plaats en teken van waar God zich met de mens verbindt.  Als teken van Gods verbondenheid met ons, delen we in deze dienst brood en wijn. De dienst is in handen van ds. Mirjam Koole. Er is geen kinderkerk en oppas.”

Lezingen: 1 Koningen 19,9-18 en Marcus 9,2-10 

Volgende week is er weer kinderkerk. De kinderen zijn met het 40-dagenproject/paasproject bezig. Ze zijn volgende week van harte welkom!

Kerkbrief openen klik hier

 

Geplaatst in Berichten | Een reactie plaatsen

Overlijdensbericht mw. Elly de Boer

Op 16 februari is mw. Jeltje Johanna de Boer overleden. Zij is 69 jaar geworden.

De afscheidsbijeenkomst wordt gehouden vrijdag 23 feruari in de Grote Kerk, aanvang 13.30 uur.

Aansluitend wordt zij begraven op de begraafplaats naast de Grote Kerk.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.

Geplaatst in Berichten | Een reactie plaatsen

Terugblik dienst 1e zondag 40-dagentijd

Geplaatst in Berichten, Fotoalbums | Een reactie plaatsen

Elke week koffie na de dienst!

Ook vanochtend werden we na de dienst weer verwend met een kopje koffie met een koekje erbij. Het is misschien eens goed erbij stil te staan dat er élke week mensen zorgen dat u koffie/thee krijgt na de dienst.
Als veel kerkgangers weer naar huis zijn, zijn deze mensen nog bezig met het opruimen van de keuken. Dit keer deden Marianne Gorter en Johan Dierdorp het.
Hartelijk dank!

Geplaatst in Berichten | Een reactie plaatsen

Kerkbrief 822 voor zondag 18 februari 2018

U bent zondag 18 februari van harte welkom bij de dienst om 10.00 uur in P.K. de Swaen.

Vraagt u het zich ook wel eens af: waar is God aanwezig in onze wereld, in mijn bestaan? Vandaag lezen we over de veelkleurige boog waarmee God uitdrukt: “Dit is mijn teken dat ik met de wereld en met jou verbonden ben. Als ik mijn boog in de wolken plaats, weet dan dat dit het teken is van mijn verbond tussen de hemel en de aarde.” Een prachtig beeld om de 40 dagen, een tijd van bezinning over ons leven, mee te beginnen. Ook lezen we hoe Jezus zich aankondigt als de brenger van goed nieuws. Hij zal ons iets vertellen over dat mysterieuze teken waarmee God zich met de aarde verbindt. De dienst wordt geleid door ds. Mirjam Koole.  Er is kinderkerk en voor de allerkleinsten is er oppas.

Lezingen: Genesis 9,8-17 en Marcus 1,12-13 

Tijdens het 40-dagenproject gaan de kinderen iets geheimzinnigs maken met schoenendozen en schelpen. Om de week een vervolg, op weg naar Palmpasen en Pasen.

Kerkbrief openen klik hier

 

Geplaatst in Berichten, Kerkbrieven | Een reactie plaatsen

Veertigdagentijd 2018

Woensdag 14 februari is het Aswoensdag, de start van de Veertigdagentijd. Gedurende veertig dagen wordt naar het feest van Pasen toegeleefd.

De app van Kerk in Actie geeft mensen in de veertigdagentijd inspiratie. Voor iedere dag is een korte tekst om even stil te staan.

Vanaf woensdag 14 februari is de app ‘Kerk in Actie’ in werking. In de Google Play Store of voor de iPhone of iPad in de App Store te downloaden. Dan kunt u de app zo instellen dat u dagelijks een melding krijgt.

Geplaatst in Berichten | Een reactie plaatsen

Kerkbrief 821 voor zondag 11 februari 2018

Van harte welkom bij de dienst in PK de Swaen, aanvang 10.00 uur.

Gastvoorganger is ds. Simon Bijl. Velen zullen hem kennen, hij was als predikant verbonden aan de Hervormde Gemeente Edam-Volendam.

In deze dienst gaat het over: Zieken, ziektes, ellende en Jezus.
Het is opvallend te noemen dat Jezus in het evangelie van Marcus in het begin zo vaak en veel de ergste kwalen tegenkomt.
Alsof Marcus wil zeggen: Jezus zoekt de donkerste kanten op. Het gaat om de concrete nood van toen en nu!

In de berichtjes hieronder een korte samenvatting en veel foto’s van de gemeenteavond.

Kerkbrief openen klik hier

 

Geplaatst in Berichten | Een reactie plaatsen

Rita de Boer onderscheiden

Als blijk van waardering heeft Rita de Boer-van Zalinge een kerkelijke onderscheiding ontvangen. Ze heeft 30 jaar de preekvoorziening verzorgd. Het is echt nóóit voorgekomen dat er geen predikant was.
Als dank voor haar trouwe inzet ontving zij een prachtige oorkonde en een gouden broche.

 

 

 

 

Geplaatst in Berichten | Een reactie plaatsen

Gemeenteavond 8 februari 2018 ‘Werk aan de kerk’

Gisteravond tijdens de gemeenteavond werden o.a. de plannen voor de komende Paastijd gepresenteerd.

Het eerste doopblaadje nieuwe stijl, in keramiek, werd gepresenteerd. Dit komt aan een boom in de tuin achter De Swaen.
De kerkenraad gaat zich bezinnen op de vraag hoe de kerk ook in de toekomst haar rol kan vervullen bij uitvaarten.

Maar eerst werd John van Voorst bedankt voor zijn lange carrière bij de kerk. Hij is zo’n 25 jaar actief geweest als ouderling kerkvoogd, lid commissie zomeractiviteiten, medewerker archiefgroep, ouderling pastoraat, bestuurslid Stichting Instandhouding Predikantsplaats. Gelukkig blijft John wel de ingekomen post registreren en verdelen.
John heel hartelijk dank voor je inzet.
(Meer tekst en foto’s gemeenteavond hieronder)

Aansluitend werd Rita de Boer bedankt voor haar 30-jarige werk als preekvoorziener (zie aparte tekst op deze website)

Ds. Mirjam Koole keek terug op ‘Werk aan de kerk’ en toonde beelden van de herdertjestocht. Zij wees op het belang van verstaanbaarheid, qua taal, van de kerk, ook voor buitenstaanders. Daarom komen er Paasspecials. O.a. op witte donderdag een avond rond de uitzending van de Passion. En op paasochtend een groots opgezette liturgische maaltijdviering met zeven onderdelen. Hiermee willen we veel extra mensen trekken. De komende tijd wordt dit verder ingevuld.

De avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn. Met dank aan alle mensen die aan deze avond meegewerkt hebben.

Foto’s: Arie van Ginkel, behalve die waar hijzelf opstaat

Geplaatst in Berichten, Fotoalbums | Een reactie plaatsen

Gemeenteavond 8 februari 2018: KOMT ALLEN TEZAMEN!

Ook op 8 februari is uw aanwezigheid van belang …

Na het startschot van het kerkelijk jaar afgelopen startzondag komen we volgende week bij elkaar in de Swaen. We hebben het dan met elkaar over de belangrijkste ontwikkelingen richting de toekomst van onze kerkgemeente.
Zo wisselen we ideeën met u uit met betrekking tot de vele vrijwilligers, de nieuwe doopboom, de mogelijke betrokkenheid van gemeenteleden bij het leiden van uitvaarten en zo meer.

En na de pauze verdiepen we ons – met onze dominee Mirjam Koole als inspirator – in de plannen voor de komende maanden. Weer met als thema: “Werk aan de kerk”.
Een avond dus om als geloofsvrienden met elkaar mee te denken, ruimhartig te overleggen en elkaar te ontmoeten. Omdat dat ons inspireert en goed doet. Maar ook omdat dat noodzakelijk is. Want de juiste plannen maken voor een kansrijke toekomst kunnen en mogen we niet aan een enkeling overlaten.

Werk dus van harte mee aan de toekomst van onze kerk en kom ons versterken!

De avond begint om 20:00 uur. Vanaf 19:45 uur is De Swaen open en is er uiteraard koffie en thee.

We hopen u heel graag te ontmoeten a.s. donderdag. Mocht u er echt niet bij kunnen zijn, de avond wordt online uitgezonden (op onze website, knop ‘Opnamen’ in de zwarte balk).
Dat kan ook via Kerkdienst Gemist op uw smartphone of iPad.

Geplaatst in Berichten | Een reactie plaatsen