Kerkenraad

  • Algemeen:    Het bestuur van de Kerkelijke gemeente wordt gevormd door de Kerkenraad. Hierin hebben alle ambtsdragers zitting.
  • Voorzitter:   Voorzitter van de kerkenraad
  • Predikant:   Coachen van de gemeente in alle facetten
  • Diakenen:    Zij vormen onze helpende hand in de samenleving (zieken, armen etc.)
  • Ouderlingen:   Zij zijn het luisterend oor (bezoekwerk) en vormen het kloppend hart
  • Kerkrentmeesters:   Zij verzorgen vooral de randvoorwaarden: gebouwen, salarissen, materialen, apparatuur