Venster september 2023

Venster september 2023

Geplaatst in Venster | Een reactie plaatsen

Zondag 27 augustus 2023

A.s. zondag is iedereen weer om 10.00 uur van harte welkom bij de eredienst
in de Grote Kerk met voorganger dhr. W. Bos uit Nijkerk.

De kerkbrief van deze week vindt u via onderstaande link:

2023-08-27 Kerkbrief 1110

Geplaatst in Kerkbrieven | Een reactie plaatsen

20 augustus 2023 viering in de Grote kerk met voorganger ds P.M.J. Hoogstrate en organist Gerard Jan Slegt

Deze impressie van de viering van vorige week is opgebouwd uit feitjes onder het gezegde “wist u dat?”
1) tijdens Waterdag kapelaan Mario Agius op bezoek ging bij ds Charlotte Kremer?
2) oud-predikant en gast-voorganger ds Peter Hoogstrate nog steeds graag bij ons voorgaat?
3) Volkskrant-lezer Hans van Drongelen tijdens de viering een stukje uit Trouw moest voorlezen?
3) organist Gerard Jan Slegt ook de Lofprijzing “Groot is uw trouw, o Heer” begeleidde?
4) de dominee de “diaken van dienst” Ellen Vriend als een “sterke vrouw” zag?
5) het bezitten van 5 Talent iets anders is dan het hebben van 5 talenten?
6 Theo Buijten het liturgisch boeket “met dank” meenam voor klokkenluider Martha Deen?
7) de opa van Jan-Daniël Hooijberg ooit een Notabele Heer was binnen de Hervormde gemeente?
8) de beeldvoorziening vast liep en de thuiskijkers het met een stilstaand beeld moesten doen?
9) de preek nog steeds terug te zien is via kerkdienstgemist.nl…?
10) een kerkbrief in kleur er nog aantrekkelijker uitziet?
mvg Arie

Geplaatst in Fotoalbums | Een reactie plaatsen

Zondag 20 augustus 2023

Deze zondag bent u weer van harte welkom om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Voorganger is ds. Peter Hoogstrate.

U kunt de dienst op afstand meekijken via kerkdienstgemist.nl…

De kerkbrief vindt u hier:  2023-08-20-Kerkbrief-1109

Geplaatst in Kerkbrieven | Een reactie plaatsen

13 augustus 2023 Viering in de Grote kerk met gast-voorganger ds Juup van Werkhoven en organist Nico Vriend

Een impressie.

Het is even wennen..
Stond er vroeger op de orde van dienst dat er een viering zou zijn van het HEILIG AVONDMAAL om de dood van Christus te gedenken, dan staat er nu dat we genodigd worden voor de GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN tijdens De MAALTIJD VAN DE HEER.

De voorbereiding voor de dienst is hetzelfde. Weinigen van ons zullen zich realiseren dat de organist, kosters en diakenen hun werkzaamheden al om 08.30 aanvangen zodat bij het begin van de viering alles gereed staat: de ouderling van dienst heeft haar notities, de kaarsen branden en de tafel is gedekt.
Onze oud-predikant ds Juup van Werkhoven- Romeijn voelde zich kennelijk nog steeds thuis binnen onze kerk. Zij liet zich niet van de wijs brengen door het “overdonderende” begin waarbij de geluidsinstallatie deed denken aan de storm op het meer, zij vond dat wel passen bij de stormachtige lezingen die volgden waarbij de dreiging van het water centraal stond.
De preek waarin verwezen werd naar “Jonas in de walvis” en “Wandelen over het water” en het Evangelie: wees niet bang, heb vertrouwen in een God die je niet in de steek laat, is nog steeds te beluisteren via kerkdienstgemist.nl…
In alle rust deze nog een keer beluisteren is een aanrader mijnerzijds.

Met groet Arie

Geplaatst in Fotoalbums | Een reactie plaatsen

Zondag 13 augustus 2023

Deze zondag bent u weer van harte welkom om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Voorganger is Ds. Juup van Werkhoven

Viering Heilig Avondmaal.

U kunt de dienst op afstand meekijken via kerkdienstgemist.nl…

De kerkbrief vindt u via de

2023-08-06 Kerkbrief 1108

Geplaatst in Kerkbrieven | Een reactie plaatsen

Kerkdienst met dhr. E. Wegman

Gelukkig waren er nog genoeg mensen die zich niet door het natte weer hadden laten tegenhouden om de dienst in de Grote Kerk te bezoeken. Zij zagen en hoorden de heer Eric Wegman, die elke zomer wel een keer gastvoorganger is.
In zijn overdenking stond de genade centraal. Zijn boodschap was duidelijk: die genade hebben we gekregen in de persoon van Jezus, daar hebben we zelf niets voor hoeven doen. Wegman prees nog een boek aan waar hij zelf veel aan
had gehad, maar deed dat pas na de zegen.
Dirk stak als ouderling de kaarsen aan en las een mooi in memoriam voor dhr. Harm Has. Ellen kondigde de collecte aan voor Huis aan het Water. De bloemen gingen naar klokluider Nel Buijs.

Geplaatst in Fotoalbums | Een reactie plaatsen

Zondag 6 augustus 2023

Ook deze zondag bent u van harte welkom in de eredienst om 10.00 uur in de Grote Kerk.
Voorganger is dhr. E. Wegman uit Heerhugowaard.
 
De kerkbrief met allerlei nieuws vindt u via de link: 2023-08-06 Kerkbrief 1107
 

Geplaatst in Kerkbrieven | Een reactie plaatsen

Bericht van overlijden dhr. Harm Has – 31 juli 2023

De vogel is gevlogen
De bloemenzee tegemoet
Heeft Petrus hem de hand gereikt
Dag Edammer, het is goed

De familie laat verdrietig, maar ook vervuld met mooie herinneringen, weten dat Harm (Harry) Has op 31 juli is overleden.

Harm is 73 jaar geworden.

Harm hield van bloemen. In het huis waar hij de laatste tijd verbleef kon hij erg genieten van de rust die hij in de tuin vond.

Op zaterdag 5 augustus is er van 11.15 tot 11.45 uur gelegenheid tot condoleren in de Swaen. Aansluitend zal hier de afscheidsdienst plaatsvinden. Na de dienst zal de familie Harm in besloten kring naar het crematorium begeleiden.

 

Geplaatst in Berichten | Een reactie plaatsen

30 juli 2023 Viering in de Grote kerk met voorganger Henri Kalk en organist Frans Koning

Als de auto van Stoffel er staat, zo ook de bekers op de koffietafel, dan verwacht je een normale viering, niet wetend dat Henri Kalk de dominee vervangt en er een bijzondere viering van weet te maken. Want dat is het als hij op zijn eigen, sympathieke wijze verhaalt over het dochtertje van Jaïrus dat door Jezus wordt opgewekt. Iedereen weet dat de preek klaar lag voor gevallen waarin de dominee onvoorzien verhinderd is, maar ga er maar aan staan als onervaren prediker! Waar leg je de klemtoon als “de hele buurt huilt om de dood van het meisje en Jezus zegt: het is niet gestorven, het slaapt”. Wat zoek je in dit Bijbelverhaal? Moed of frustratie. Vreugde of teleurstelling? De preek is nog steeds terug te luisteren via kerkdienstgemist.nl…
Alida bracht de bloemen met een groet van de gemeente (en een kaartje van Tinie(!)) naar mevr. Rie Hooghiemstra. Ze liet ook weten wat zij graag gaat zingen 3 september.
N.B. En dan heb ik het nog niet gehad over “grijze kroonluchter” en de kerkbrieven waaraan zoveel aandacht wordt besteed en die zo mooi overkomen in kleurendruk:)
met groet Arie

Geplaatst in Fotoalbums | Een reactie plaatsen