Ouderlingen

dhr. Kees Bak (voorzitter) e-mail
  Pieter Nuytsstraat 13
1972NX IJmuiden
0255-577499
 
dhr. Henri Kalk (scriba) e-mail
  Kapsteeg 5
1135WR   Edam
0299-371297
 
mw. Cora den Engelse e-mail
  Paltrokmolen 40
1135KM  Edam
0299-366486