Algemeen

De Kerkenraad
Het bestuur van de Kerkelijke gemeente wordt gevormd door de Kerkenraad.

In de kerkenraad hebben de volgende ambtsdragers zitting, te weten:

 • Ouderlingen: zij zijn het luisterend oor (bezoekwerk) en vormen het kloppend hart
 • Diakenen: zij vormen onze helpende hand in de samenleving (zieken, armen etc.)
 • Kerkrentmeesters: zij verzorgen vooral de randvoorwaarden: gebouwen, salarissen, materialen, apparatuur
 • Predikant: begeleiden van de gemeente in alle facetten

De Kerkenraad heeft het dagelijks bestuur overgedragen aan het Moderamen.
Hierin zitten één of twee personen uit elke geleding van ambtsdragers.

Diaconie
De diaconie staat garant voor het daadwerkelijk geven aandacht en hulp namens de kerkgemeente. Dat gebeurt onder andere door:

 • Uitjes voor ouderen
 • Kledingacties voor het voormalig Oost-Europa
 • Verkoop artikelen Wereldwinkel
 • Het bezoeken van zieken
 • brengen van bloemen ter bemoediging
 • het verlenen van hulp in moeilijke situaties (advies, hulp, leningen, giften)

In de Kerkdiensten zijn de Diakenen zichtbaar als degenen die:

 • voorgaan bij het verstrekken van informatie over Zending en Ontwikkelingswerk
 • de leiding nemen bij het Heilig Avondmaal: ‘opdat rijk en arm elkaar ontmoet’

Voor wie?
Iedereen kan altijd een beroep doen op de Kerkgemeente. De Diaconie is al eeuwen voor velen het laatste baken geweest in de samenleving.
Als de ‘instanties’ gesloten zijn of blijven is er nog altijd de Kerk.

Onze kerk heeft twee geldstromen:

– Geld voor instandhouding van de eigen gemeente: gebouwen, salarissen, materialen
– Geld voor Goede Doelen: dichtbij en ver weg.

De Diaconie beheert het geld voor de goede doelen. Jaarlijks sponsoren we projecten als: de pleisterclowns, Foster Parents, Kerkinactie etc etc

Ouderlingen

De Kerk is een platform voor mensen met religieuze belangstelling. De ouderlingen en de predikant zoeken voortdurend naar nieuwe projecten, waarmee de hele gemeenschap gediend is.

 • Cursussen
 • Thema-avonden
 • Activiteiten

Nog belangrijker is het onderlinge contact met mensen. De ouderlingen en de predikant doen daarom veel bezoekwerk. Soms zit een mens gewoon om een praatje verlegen. Maar ook zijn er wel eens dingen die je in vertrouwen wilt bespreken.

Er kunnen problemen zijn, waar je mee worstelt. Niet iedereen wil dan meteen naar het Riagg of de psychiater. Ouderlingen hebben een eed van zwijgplicht afgelegd. Neem gerust contact op met de Kerk als je eens een open en eerlijk gesprek aan wilt gaan.

Wellicht ten overvloede: Het hoeven beslist geen religieuze onderwerpen te zijn.

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters beheren het geld om de plaatselijke kerk te laten functioneren. Dit doen ze door het:

 • beheren van de gebouwen
 • werven van geld
 • creëren van fondsen
 • verhuren van de gebouwen
 • verzorgen van de ledenadministratie

Met name de gebouwen kosten veel geld en energie. Iedereen die ons wil helpen bij de instandhouding van onze mooie kerken wordt enthousiast ontvangen. Voortdurend zijn we op zoek naar mensen die als vrijwilliger klusjes willen doen:

 • schilderen
 • herstellen van materialen
 • kopiëren
 • schoonmaken
 • vitrinedienst voor toeristen (gastheren of gastvrouwen in de Grote Kerk)
 • administratieve baantjes

Zin om te helpen? We maken voor u een klus op maat !!!