Algemeen

Organisatie
Predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers bezoeken gemeenteleden die:

  • hebben aangegeven dat ze prijs stellen op bezoek
  • extra aandacht nodig hebben vanwege ziekte, ouderdom of rouw.
  • iets bijzonders te vieren hebben of meemaken
  • nieuw zijn in de gemeente

De ‘diaconale bezoekgroep ouderen’ bezoekt alle ouderen vanaf 75 jaar die daar prijs op stellen.

De Predikant bezoekt ernstig zieken, ouderen en zij bezoekt gemeenteleden op verzoek en op eigen initiatief.

De wijkindeling in onze gemeente is losgelaten. Dat betekent dat ouderlingen en pastoraal medewerkers door de hele gemeente hun werk doen. Het pastorale bezoekwerk is ingedeeld in een aantal categorieën.

  1. Ouderen
  2. Jongeren en middengroep
  3. Bijzondere (levens)gebeurtenissen
  4. Pastoraal meldpunt

Bezoekgroep ouderen
De bezoekgroep ouderen bestaat uit een grote groep (± 45) vrijwilligers. De bezoekgroep ouderen brengt regelmatig bezoek aan senioren boven de 75 jaar in de gemeente, die daar prijs op stellen. Zij brengen een attentie met Kerst, Pasen en verjaardagen.

Ouderenpastoraat
Voor sommige ouderen is extra bezoek gewenst. Het gaat dan om meer dan een gezelligheids-bezoekje. We hebben hier alle ouderen op het oog, ouderen in de Meermin, maar ook thuiswonende ouderen. En met name de zeer oude gemeenteleden en de ouderen die (chronisch) ziek zijn, of die hun partner hebben verloren.

Jongeren en middengroep
Het internet biedt pastorale mogelijkheden. Vooral jongeren kunnen op deze manier goed bereikt worden (social media, whatsapp, e-mail). Daarnaast bereiken we jongeren via het jeugdwerk en rond bijzondere gebeurtenissen zoals het afronden van een opleiding. Voor de middengroep (40-60) richten we ons (ook) op het organiseren van ontmoetingen en gesprekken.

Bijzondere Gebeurtenissen
Een aantal pastoraal medewerkers richt zich op bijzondere gebeurtenissen. Zij bezoeken nieuw-ingekomen gemeenteleden en geven mensen aandacht bij bijzondere momenten in het leven: huwelijksjubilea, een onderscheiding of promotie, eindexamen, geboorte en overlijden of verhuizing. De vorm van aandacht kan verschillen: een kaart, een bloemetje, een telefoontje of bezoek.

Pastoraal meldpunt
Gemeenteleden nemen zelf het initiatief als men behoefte heeft aan contact. Ook kunnen gemeenteleden via het meldpunt aangeven dat anderen (mogelijk) bezoek zouden willen ontvangen. De coördinator van het meldpunt zal in dat geval wel eerst onderzoeken of bezoek gewenst is voordat iemand op bezoek gaat. Zie pagina Pastoraat contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *