Contact

Kerkgemeente Edam
Postbus 159
1135 ZL Edam

Predikant: ds Mirjam M.C. Koole

Scriba: Henri Kalk e-mail 0299-371297
Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg e-mail 0299-371272
Kerkelijk bureau: Nico Vriend e-mail

Wilt u de kerkbrief ontvangen?
Stuur dan een e-mail naar kerkbrief of klik HIER om direct aan te melden met e-mail adres.

Voor kopij inleveren voor het Venster kunt u een mail sturen naar Jacco Huber: e-mail

Collectebonnen kunt u bestellen door 50 euro (of veelvoud daarvan) over te maken op rekeningnummer NL95RABO0373711409 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Edam onder vermelding van: Bestelling Collectebonnen 1 euro of Bestelling Collectebonnen 2 euro.

Vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL73RABO0373711417 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Edam.