Raad van Kerken Edam/Volendam

Raad van Kerken:

De kerken in Edam en Volendam werken samen in een overkoepelende Raad. Hier wordt informatie uitgewisseld en worden gezamenlijke activiteiten gecoördineerd.

Activiteiten:

  • Venster: magazine van de kerken in Edam-Volendam
    Tien keer per jaar brengt de oecumenische redactie actueel nieuws uit de kerken thuis. En dit al bijna 40 jaar. Venster is gratis en ook af te halen in de kerkgebouwen.
  • Oecumenische diensten
    Onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken worden een aantal keren per jaar oecumenische diensten gehouden in één van de kerkgebouwen.
  • Thema-avonden
    Tijdens deze bijeenkomsten worden o.a. thema’s behandeld die meer inzicht geven in een ander geloof of religie. Zie het Venster voor de aankondiging.

De Raad is aangesloten bij de Provinciale Raad van Kerken, die aangesloten is bij de Ned. Raad van Kerken, die op haar beurt weer is aangesloten bij de Wereldraad van Kerken, www.raadvankerken.nl…

Voorzitter
  Dhr. Thom van der Woude
06-5374 6795
e-mail
Penningmeester
  Dhr. H.R.Kalk jr
Kapsteeg 5
0299-371297
e-mail
Secretaris a.i.
  Dhr. H.R.Kalk jr
Kapsteeg 5
0299-371297
e-mail