Kerkbrief 775 voor zondag 26 maart 2017

Zondag 26 maart, de vierde zondag in de Veertigdagentijd, bent u van harte welkom bij de dienst in de P.K. de Swaen. De dienst begint om 10.00 uur. Gastvoorganger is Dr. Bert Dicou uit Purmerend.

Van zaterdag op zondag gaat de zomertijd in, de klok gaat een uur vóóruit.

Kerkbrief openen klik hier

Geplaatst in Kerkbrieven | Een reactie plaatsen

Gemeenteavond beroepingswerk

Dinsdag 21 maart hielden wij een gemeentevergadering waarbij de voorgedragen kandidaat aan de gemeente voorgesteld werd.
Nadat zowel de voorzitter van de kerkenraad, Kees Bak, als de voorzitter van de beroepingscommissie, Hans van Drongelen, uitgelegd hadden wat voorafgegaan is aan deze avond en wat de vervolgstappen zijn, stelde Mirjam Koole zichzelf voor aan de aanwezigen.
Deze vergadering was besluitvormend. Aan het slot van de avond vond een schriftelijke stemming plaats. Tot ieders vreugde heeft de gemeente unaniem vóór gestemd.
Foto’s CdE

Geplaatst in Berichten, Fotoalbums | Een reactie plaatsen

Gemeenteavond dinsdag 21 maart 2017

Aanstaande dinsdag gemeentevergadering over het beroepen van de voorgedragen predikant.
Een aantal punten van aandacht:

 • Aangezien deze week de tuin van De Swaen opgeknapt wordt vragen wij u de ingang aan de Voorhaven te nemen.
 • Wilt u een pen meenemen voor het invullen van de stembriefjes?
 • Wilt u opgehaald worden, geeft u dat aan Cora den Engelse door of aan Henri Kalk.

Hoe ziet de avond eruit (tijden bij benadering):

 • 19.30 uur:  Kerk open, er is koffie/thee
 • 20.00 uur:
  • Opening door voorzitter kerkenraad
  • Voorzitter beroepingscommissie doet verslag van de werkzaamheden van de commissie en geeft informatie over de voorgedragen predikant. Gelegenheid tot het stellen van vragen
 • Plm. 21.30 uur: Voorgedragen predikant stelt zich voor, waarna gelegenheid tot het stellen van vragen
 • 21.00 uur: Voorgedragen predikant verlaat de vergadering
 • 21.05 uur:
  • Inmiddels ingevulde stembriefjes worden opgehaald
  • Drankje
  • Stemmen worden geteld
 • 21.15 uur: Uitslag wordt meegedeeld
 • 21.25 uur: Voorzitter kerkenraad sluit de vergadering
 • 22.00 uur: Einde

Leden, doopleden van 18 jaar of ouder en geregistreerde gastleden zijn voor deze vergadering uitgenodigd. Deze gemeentevergadering is besluitvormend.
De voorgedragen predikant is verkozen bij een tweederde meerderheid. Ook is er de mogelijkheid om bij volmacht te stemmen.
De schriftelijke en ondertekende volmachten moeten van te voren aan de kerkenraad worden getoond. Dat kan aan het begin van de avond. Stemgerechtigde leden kunnen maximaal twee gevolmachtigde stemmen uitbrengen. Inloop met koffie.

Geplaatst in Berichten | Een reactie plaatsen

Dienst 19 maart 2017

Vanochtend kwamen we bij elkaar in de kerk De Swaen, waar al het koperwerk prachtig gepoetst was. Het glimt je tegemoet.
We hoorden uitleg over het kruis en wat dat voor ons betekent: God is te vinden in de weg van het kruis. Voorganger was ds. Hans Blom.
Foto’s CdE

Geplaatst in Diensten, Fotoalbums | Een reactie plaatsen

Terugblik wintersporters

De wintersporters kijken terug op een zeer geslaagde vakantie. Het weer was wisselend, de sfeer niet, die was uitstekend.

IMG_2618

Geplaatst in Berichten | Een reactie plaatsen

Kerkbrief 774 voor zondag 19 maart 2017

Zondag 19 maart bent u van harte welkom bij de dienst in de P.K. de Swaen. De dienst begint om 10.00 uur. Gastvoorganger is ds. Hans Blom.
Het is de derde zondag van de Veertigdagentijd, veertig dagen op weg naar Pasen.

Er is ook weer kinderkerk. De kinderen horen het verhaal over de man die niet kon praten. Maar dan komt Jezus naar hem toe en verandert alles.

Aanstaande dinsdagavond is de gemeentevergadering over de nieuwe predikant. Nadat de beroepingscommissie de voordracht voor deze predikant toegelicht heeft, kunt u kennismaken met haar en vragen stellen.

Inloop vanaf 19.30 uur met koffie. De vergadering begint stipt om 20.00 uur. Later op de avond krijgt u nog een drankje. De avond is ook via internet te beluisteren.

Kerkbrief openen klik hier

Geplaatst in Kerkbrieven | Een reactie plaatsen

Kerkbrief 773 voor zondag 12 maart

Iedereen is van harte welkom bij de dienst in P.K. de Swaen. Het is de tweede zondag in de Veertigdagentijd. Veertig dagen op weg naar Pasen.
Gastvoorganger is mw. Menny de Wolf-Boorsma. Muzikale medewerking Nico Vriend (orgel) en José Menzo (blokfluit).

Volgende week is er weer kinderkerk.

Kerkbrief openen klik hier

Geplaatst in Kerkbrieven | Een reactie plaatsen

Kerkbrief 772 voor zondag 5 maart a.s.

Komende zondag, 5 maart, is iedereen van harte welkom in de dienst in P.K. de Swaen, aanvang 10.00 uur. Het is de eerste zondag van de Veertigdagentijd.

Gastvoorganger is ds. Simon Bijl. In deze dienst wordt Tineke Visser-Abma bevestigd in het ambt van diaken.
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Frans Koning en de Nicolaascantorij.

Er is zondag ook kinderkerk.  De kinderen krijgen het verhaal te horen over Jezus in de woestijn, 40 dagen. Ze gaan spaardoosjes maken, die later uitgedeeld zullen worden in de kerk.

Na de dienst is de ‘voordracht voor de nieuwe predikant’ voor iedereen beschikbaar, die hierin geïnteresseerd is.

Als u naar onder scrolt ziet u foto’s van de vorige kerkdiensten.

Kerkbrief openen klik hier

Geplaatst in Kerkbrieven | Een reactie plaatsen

Wereldgebedsdag 3 maart 2017

Al jarenlang bestaat wereldwijd de traditie, dat op de eerste vrijdag van maart door Christenen over de gehele wereld wordt gebeden voor vrede en gerechtigheid. Elk jaar wordt door de organisatie van een land een thema opgezet, en de landelijke organisaties werken dat uit in een liturgie, waarin zingen, bidden en overdenken centraal staan. De oorsprong ligt in de wereldwijde inzet van vrouwenbewegingen om te strijden voor een rechtvaardige samenleving.

Dit jaar staan de Filippijnen centraal en het thema is ‘EERLIJK !?’

Afgelopen vrijdag hield de Raad van Kerken Edam-Volendam een dienst in de Doopsgezinde Vermaning. Voorgangers waren mw. Menny de Wolf en Alie Ettema, Tiny Maas en Hilly Burrichter. Het orgel werd bespeeld door Jan van Ginkel.

Foto’s CdE

Geplaatst in Diensten, Fotoalbums | Een reactie plaatsen

Dienst 26 februari 2017

Vorige week zondag ging Jan Willem van der Straten voor. De dienst werd muzikaal opgeluisterd door Frans Koning (orgel), Marika Fraenkel (zang) en Rob van Dijk (piano).


Foto’s AvG en CdE

Geplaatst in Diensten, Fotoalbums | Een reactie plaatsen