Verdieping en Ontmoeting

Vorig seizoen bestudeerden we het boekje ‘Wat doe ik hier in Godsnaam’ van Carel ter Linden. Deze gespreksgroep wil samen ‘studieus’ verder. We organiseren thema avonden, over geloofsopvoeding bijvoorbeeld of een avond over poëzie, maar ook een geloofscursus/belijdeniskring. Als voorbereiding op de Engelandreis is er een avond rond Anglicaanse kerkmuziek. In het komende kerkelijk jaar (vanaf Advent) staat het Marcus evangelie centraal, het kortste evangelie, het telt ruim 15.000 woorden. In het voorjaar organiseren we een aantal avonden rond dit evangelie, met behulp van het boekje ‘Het Doorns Evangelie’: lezen, navertellen, schilderen, uitbeelden.

We organiseren een aantal keren in het seizoen een gesprek na de kerkdienst over de preek.

Elke woensdagmorgen van 10.30 tot 12.00 is er in de Hulpkerk een koffie-ontmoeting. Ontmoeting en gesprek met elkaar maar ook met de predikant. We organiseren weer zinvolle maaltijden en wijkbijeenkomsten rond een thema. We starten een experiment met maaltijden voor alleen-gaanden.

Geef een reactie