Zondag 26 april 2020

Komende zondag is het zondag Misericordia, de zondag van Gods goedertierenheid.

De kerkdiensten zijn voorlopig afgelast tot 1 juni. Toch kunt u via de website, via links in de kerkbrief en via RTV NH diverse vieringen meebeleven.

Nieuws en bijzondere meldingen vindt u in de kerkbrief van deze week:

2020-04-26 Kerkbrief 936

Dit bericht is geplaatst in Berichten, Kerkbrieven. Bookmark de permalink.

4 reacties op Zondag 26 april 2020

 1. Atie de Ruiter schreef:

  Beste mensen,
  In de eerste plaats was ik verheugd dat wij een schrijven mochten ontvangen van de
  kerkenraad over de huidige gang van zaken.
  Iets minder content was ik met met schrijven van Ed Broeze en vraag mij dan ook af
  zo’n brief wel verstandig is.
  Wij zijn allemaal in de gelegenheid gesteld om een gesprek aan te gaan met de visitatie commissie en vele hebben daar dan ook gebruik van gemaakt.
  Er zijn al genoeg problemen in de kerkgemeente en een ieder heeft hier haar/zijn
  eigen mening over.
  Maar laten wij niet door middel van e-mails elkaar laten uitspelen, maar afwachten
  op nieuwe mededelingen van de kerkenraad.

  Atie de Ruiter

 2. Postmaster schreef:

  Beste gemeenteleden,
  Zoals we in een brief aan de gemeenteleden hebben uitgelegd is het moeilijk om in te gaan op details. Omdat privacy van betrokkenen snel kan worden geraakt.
  Maar het is duidelijk dat er verschil van mening is tussen de kerkenraad en de voorganger.
  Om reacties op de brief goed mogelijk te maken is dit email adres opgezet:
  voorzitter@kerkgemeente.nl…
  Als u nog vragen heeft, zullen we proberen daar zo goed mogelijk op te reageren.
  Maar ook dan moeten we terughoudend zijn omdat er anderen betrokken zijn en we ook niet via de e-mail kunnen ingaan op details.
  met vriendelijke groet ,
  Kees Bak

 3. Uw predikant schreef:

  Edam, 27 april 2020

  Beste Ed, Willem en andere gemeenteleden,

  De gerezen problemen tussen mij enerzijds en het moderamen en mijn vertrouwenspersoon anderzijds, betreffen met name (grond)artikel VI lid 1 en 5 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, te weten:

  1. Opdat niet het ene ambt over het andere, de ene ambtsdrager over de andere (…)
  heerse, maar alles wordt gericht op de gehoorzaamheid aan Christus, de Hoofd van
  de Kerk, is de leiding van de kerk toevertrouwd aan ambtelijke vergaderingen.
  5. De kerkenraad neemt geen besluiten in aangelegenheden die voor het leven van de
  gemeente van wezenlijk belang zijn, zonder de leden van de gemeente daarin gekend
  en daarover gehoord te hebben.

  In mijn ogen en inmiddels onderbouwd door een uitgebreid dossier, worden deze bindende regels al gedurende lange tijd met voeten getreden. Als uw predikant zal ik mij hiertegen blijven verweren en meen ik, dat ik u deze informatie niet mag onthouden. Ik schrijf u dit noodgedwongen langs deze weg en zal mij beraden over andere mogelijkheden om met u te communiceren.

  Ik verzoek u om u met uw eventuele bijdragen op het internet terughoudend op te stellen en de privacy van betrokkenen te respecteren. U kunt uw eventuele reacties ook richten aan de Kerkenraad, aan mij of aan de directeur van de Bond van Nederlandse Predikanten, ds. mr. J.W. Verwijs (jwverwijs@predikanten.nl…).

  Een hartelijke groet van uw predikant.

 4. Wim Brommersma schreef:

  Voor Ed.
  Dag Ed, ik heb genoten van je inleidende brief.
  Ik denk dat we allemaal met vragen over het hoe en waarom bezig zijn.
  Wat is er gebeurt, waarom is het zo gelopen en waarom heeft zo lang geduurd?
  Is er geen andere mogelijkheid dan een losmaking?
  Met een open communicatie en duidelijke antwoorden op vragen moet er toch nog wel iets te bereiken zijn lijkt me.
  Juist in deze lastige tijd zou kerk-zijn meer moeten betekenen dan formaliteiten.
  Je hebt het prachtig verwoord!

  Groeten, Wim Brommersma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *