Vacature

De Protestantse Gemeente Edam is op zoek naar een

PREDIKANT m/v (0.8 fte)

die

– door Gods Woord op aansprekende wijze de gemeente kan inspireren in prediking, catechese en gespreksgroepen; – zich thuis voelt in de verscheidenheid van geloven van onze gemeente;
– als pastor een open en positieve houding heeft en zich in kan leven in de ander en troost kan bieden aan hen die dat nodig hebben;
– in de gemeenteopbouw samenbindend, uitdagend en stimulerend kan zijn voor de ambtsdragers en alle vrijwilligers;
– bereid is actief bij te dragen aan de zichtbaarheid van de gemeente naar buiten toe, zowel in geschrift als via sociale media;
– de oecumene een warm hart toedraagt.

De gemeente beschikt over een pastorie in het historisch centrum van Edam.

Als uw belangstelling gewekt is, zien wij graag uw reactie tegemoet.
Voor meer informatie over onze gemeente, zie www.kerkgemeente.nl…, ‘Over ons’, waar u ons beleidsplan en de profielschets kunt vinden.
Als het bovenstaande u aanspreekt zien wij graag uw reactie tegemoet. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de voorzitter van de beroepingscommissie,
VzBC-PGEdam@kerkgemeente.nl…
Wij ontvangen uw reactie met c.v. graag uiterlijk op 12 september bij beroepingscommissie@kerkgemeente.nl…