Profielschets nieuwe predikant

Hier volgt binnenkort informatie over het beroepingswerk en de profielschets van de nieuw te beroepen predikant voor de kerkgemeente Edam.