Kerkbrief 862 voor zondag 25 november 2018 – gedachtenisdienst

Van harte welkom bij de dienst om 10.00 uur in de Grote Kerk. Gastvoorganger is ds. Kick Koldewijn. Met muzikale medewerking door Psallite.

In deze gedachtenisdienst gedenken wij onze gemeenteleden die dit jaar overleden zijn, hun namen worden genoemd. Net als andere jaren is er gelegenheid om ook zelf een kaars aan te steken voor andere mensen. Als u die persoon hardop genoemd wil hebben door de voorganger kan u dat doorgeven aan Henri Kalk, 06 22 29 15 35 of mail naar scriba

  • Herdenkingsdienst op eeuwigheidszondag 25 november 2018.
    In de dienst gaat het over het eeuwig leven en wat dat bij mensen aan vragen oproept. Niet alleen in de kring rondom Jezus, maar ook bij ons. We lezen twee gedeeltes uit Marcus 10, de verzen 17 t/m 31 en de verzen 35 t/m 45. Daarbij zijn de mensen, waar het in de eerste lezing om gaat ook in de tweede lezing aanwezig.
    We horen van zelfrechtvaardiging, onzekerheid over de gekozen weg, een zoektocht naar zekerheid, een verzoek om bevoorrechte plaatsen, met als gevolg verdeeldheid onder de leerlingen. Heel herkenbaar allemaal!
    Wij staan in ons aangevochten bestaan in een christelijke traditie, die de Bijbel als referentiekader heeft. Niet alleen omdat we daardoor de Bron kennen, waar we vandaan komen maar ook omdat we lopend in de voetsporen van hen die ons zijn voorgegaan, weten waar wij naar toegaan. Die continuïteit is gewaarborgd, wat ons ook moge overkomen. Eeuwigheidszondag is het einde van het kerkelijk jaar, maar betekent ook een nieuw begin: Je moet eerst zijn gegaan, om ergens anders te komen. De kaars, die we in de dienst voor onze geliefde(n) aansteken, hoort dan ook bij de vijf die in de Advent zullen volgen.  Gezegende dienst toegewenst. Kick Koldewijn

Er is ook kinderkerk en oppas voor de kleinsten.

Liturgie op te vragen bij pastoraat
Kerkbrief openen klik hier

Dit bericht is geplaatst in Kerkbrieven. Bookmark de permalink.

Geef een reactie