Kinderkerk


Kinderkerk is er voor alle kinderen van ongeveer 4 tot ongeveer 12 jaar.
Als er Kinderkerk is dan is er ook crèche voor de heel kleine kindjes.

Klik hier voor het rooster voor de eerste helft van 2019

Leiding
De leiding van de Kinderkerk bestaat uit: Marleen de Vries (voorzitter), Ilse de Boer, Petra Tjalsma en Mirjam Visser. Wij vormen de kerngroep. Wij bereiden de Kinderkerk voor en zorgen in overleg met de predikant voor een passend verhaal en een verwerking. Bijvoorbeeld een spel of iets creatiefs.

Vraag om extra hulp
Wij draaien de Kinderkerk om de beurt alleen. Maar het is fijn als we tijdens de kinderkerk iemand naast ons hebben die ons kan helpen tijdens de verwerking en samen met ons kan zorgen voor een gezellige bijeenkomst, waar de kinderen met plezier heen gaan. Daarom vragen we alle ouders of ze één of twee keer per seizoen willen meedraaien. Je hoeft er alleen maar te zijn op de zondag dat je aan de beurt bent.
Geen vergaderingen, geen voorbereiding.

We verheugen ons op een inspirerend jaar!

Het jeugdwerkteam

Crèche
Als er kinderkerk is is er ook crèche.

Coördinator crèche: Annie Witte: e-mail
Tel. 0299-350 545

Geef een reactie