Diakonaal project Bandundu in Congo

VOORTGANGRAPPORT van het BEGELEIDINGSPROJECT in de PROVINCIE BANDUNDU in CONGO : JAAR 1 = oktober 2009- september 2010 van het Driejarenplan 2009-2012.

1. Situatie bij de aanvang
Dit is het tweede 3jarenplan: begeleiding van 15 basisgroepen in de provincies Neder-Congo, Oost Kasaï en Bandundu. Iedere provincie zal, zoals voorgesteld, vanaf nu zijn eigen programma invullen al naargelang de plaatselijke behoeften.
In Bandundu betreft het zodoende 13 basisgroepen, die wij begeleiden en ondersteunen en waar we scholing aanbieden. Bovendien geven we nog steeds adviezen aan groepen die inmiddels zelfstandig geworden zijn.
De levensstandaard in Bandundu is erg laag: Meer dan 50% van de bevolking leeft van de landbouw en die drijft op vrouwenarbeid. Er is geen enkele bekommernis om de vrouwen: zij worden op alle mogelijke manieren onderdrukt, veel meisjes worden op hun dertiende onbestraft verkracht en vervolgens als paria’s weggezonden. Maar het grootste probleem is dat er geen geld in omloop is, de vrouwen met hun arbeid niets verdienen en geen weet hebben van hun rechten. Natuurlijk ligt hun toekomst in hun eigen handen, wij ondersteunen hun associaties en leren hen in te zien dat zij partners zijn van de mannen en leren hen betere landbouwtechnieken zodat ze meer kunnen verdienen en zo hun positie kunnen verhogen en onafhankelijker kunnen worden. Er zijn in dit gebied meer organisaties op dit terrein actief

2.Situatie ter plekke.
De wegen zijn in dit gebied abominabel slecht, gelukkig is de weg tussen  Kinshasa en Kikwit, over een lengte van 530 km verbeterd wat een enorme vooruitgang betekent voor het sociale leven en het vervoer en de verkoop van de agrarische producten.
Wat de gezondheidstoestand betreft: in het zuiden heerst de Konzo, een verlammingsziekte veroorzaakt door slechte bereiding van maniok en bij Kitwit heerst polio.  Het is rustig in deze streken, geen gevechten of rebellen.

3. Doelen van het project.
Het is ons streven dat 75% van de vrouwen tussen nu en 2012 lid worden van één van de 13 basisgroepen, hun rechten en die van het kind leren kennen en een landbouw productievermeerdering realiseren van 40%. Dit willen wij bereiken door naar hen te luisteren en hen mee te laten beslissen, extra geld te laten verdienen voor het dagelijks voedsel , gezondheidszorg en schoolgeld voor hun kinderen. Allerlei projecten zijn opgezet zoals een zeepmakerij, aanleg van visvijvers en een atelier waar de schooluniformen voor de kinderen worden gemaakt zodat ze er net zo uitzien als de anderen ongeacht hun sociale status.

4. Resultaten van het eerste jaar:
Het brood gemaakt van het graan van 2 basisgroepen heeft het gewonnen van het fabrieksbrood ter plekke, het zouten van vis heeft het voor 14 vrouwen mogelijk gemaakt schoolgeld voor de kinderen te betalen, 18  houden nu kleine herkauwers (geiten), 10 werkloze meisjes volgen een opleiding, 20 are kweekvijvers werden aangelegd, 30 wezen kregen schoolspullen en hun schoolgeld werd betaald etc, etc.

6.Conclusie.
Dankzij onze sponsoren en met name Kerk in Actie hebben wij dit alles uit kunnen voeren.

Geef een reactie