Diaconie algemeen

De Diaconie staat garant voor het daadwerkelijk geven van aandacht en hulp namens de Kerkgemeente, o.a.:

  • Uitjes voor ouderen
  • Kledingacties voor het voormalig Oost-Europa
  • Verkoop artikelen Wereldwinkel
  • Het bezoeken van zieken
  • brengen van bloemen ter bemoediging
  • het verlenen van hulp in moeilijke situaties (advies, hulp, leningen, giften)

In de Kerkdiensten zijn de Diakenen zichtbaar als degenen die:

  • voorgaan bij het verstrekken van informatie over Zending en Ontwikkelingswerk
  • de leiding nemen bij het Heilig Avondmaal: ‘opdat rijk en arm elkaar ontmoet’

Voor wie?

Iedereen kan altijd een beroep doen op de Kerkgemeente.
De Diaconie is al eeuwen voor velen het laatste baken geweest in de samenleving.

Als de ‘instanties’ gesloten zijn of blijven is er nog altijd de Kerk.

 

Geef een reactie