Contact

Kerkgemeente Edam
Postbus 159
1135 ZL Edam
E-mail

Predikant: ds Mirjam M.C. Koole

Scriba: Henri Kalk, tel. 0299-371297 of e-mail

Pastoraal meldpunt: Cora den Engelse, tel. 0299-366486 of e-mail

Kerkelijk bureau: Nico Vriend: e-mail

Wilt u de kerkbrief ontvangen?
Stuur dan een e-mail naar kerkbrief
of KLIK HIER om direct aan te melden met e-mail adres.

Voor kopij inleveren voor het Venster kunt u een mail sturen naar Jacco Huber: e-mail

Collectebonnen kunt u bestellen door 50 euro (of veelvoud daarvan) over te maken op rekeningnummer NL95RABO0373711409 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Edam onder vermelding van: Bestelling Collectebonnen

Vrijwillige bijdrage kunt overmaken op rekeningnummer NL73RABO0373711417 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Edam.